po Polsku

Czy wieje wiatr odnowy? – rozmowa z prof. Ladislauem Dowborem -Nienieodpowiedzialni.pl – 23 czerwca 2020

Czy pandemia to początek wielkiej globalnej zmiany? Czy da się utrzymać demokratyczne systemy przy skrajnych nierównościach społecznych? Prof. Ladislau Dowbor, brazylijski ekonomista polskiego pochodzenia, doradca ONZ, rządów Kostaryki, Ekwadoru i RPA, w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem opowiada o konwergencji kryzysów, sprzeczności między globalną gospodarką a narodowymi rządami, a także o tym, że wielkie zmiany na świecie brały swój początek właśnie z wielkich kryzysów.
Leia mais

Paweł Wiechetek – “(South) American Dream: wzlot i upadek brazylijskiej wersji,, Nowego Ładu” – Ameryka Łacińska, 4 (106) 2019, 23-42

Paweł Wiechetek - "(South) American Dream: wzlot i upadek brazylijskiej wersji,, Nowego Ładu”  - Ameryka Łacińska, 4 (106) 2019, 23-42
Dobry artykul o zmianach w Brazylii pisze Paweł Wiechetek. "Niezaprzeczalnie Brazylia w okresie rządów PT stała się jednym wielkim „placem budowy” jego południowej odmiany. W „laboratorium” tym z rozmachem testowano różnorodne podejścia od makropolityki antycyklicznej, po polityki sektorowe, inicjatywy regionalne, lokalne i eksperymentalne projekty pilotażowe. Część z tych rozwiązań odniosła umiarkowany sukces, inne poniosły spektakularną porażkę." (20 str.)
Leia mais

L.Dowbor – TEN ŚWIAT NIE TRZYMA SIĘ KUPY – ROZMAWIA JACEK PAWLICKI / Newsweek ŚWIAT – 20-26.04.2020

L.Dowbor - TEN ŚWIAT NIE TRZYMA SIĘ KUPY - ROZMAWIA JACEK PAWLICKI / Newsweek ŚWIAT - 20-26.04.2020
Myślę, że powrót do starego jest niemożliwy. Koronawirus przyspieszy reformę kapitalizmu – mówi brazylijski ekonomista Ladislau Dowbor ROZMAWIA JACEK PAWLICKI
Leia mais

L. Dowbor – Nasze wspólne ludzkie wyzwania – ponad kłótniami politycznymi – Concilium Civitas – 7p. 2019

Mamy silną skłonność do tonięcia w krótkoterminowych kłótniach na temat różnych absurdów promowanych przez nasze populistyczne rządy. I nie możemy winić Brytyjczyków, Amerykanów, Brazylijczyków czy Polaków, że nie wiedzą, jak głosować. Musimy znaleźć nowe rozwiązania. Inicjatywa zgromadzenia badaczy społecznych pochodzących z różnych krajów, i z różnymi podejśćiami, ale mających wspólne interesy, była w tym sensie bardzo produktywna. W moim artykule chodzi o zmianę strukturalną, a nie o jakiś ostatni błąd polityczny. To wymaga mniej dyskusji ideologicznych, a więcej realizmu i przyziemnego pragmatyzmu. Realia technologiczne i ekonomiczne przerosły nasze ramy instytucjonalne. Gospodarka globalna przerosła rozwiązania krajowe. PKB nie jest już znaczącym odniesieniem, a perspektywa ekonomiczna jest stanowczo niewystarczająca. Brazylia niewątpliwie bardzo różni się od Polski. Ale wszyscy mamy ten sam kłopot – głęboki kryzys cywilizacji.

Paweł Kozłowski – “Wygrywa zawsze ten sam” – Polityka i Społeczenstwo Bardzo ciekawa recenzja książki “Co to za gra”. Dzięki, L. Dowbor

Paweł Kozłowski -  "Wygrywa zawsze ten sam" -   Polityka i Społeczenstwo  Bardzo ciekawa recenzja książki "Co to za gra". Dzięki, L. Dowbor

Leia mais

JAŚ KAPELA – OTUCHA: PROMYCZKI, CZYLI SKĄD BIORĘ NADZIEJĘ W ŚWIECIE ZMIERZAJĄCYM DO ZAGŁADY – 2017

JAŚ KAPELA - OTUCHA: PROMYCZKI, CZYLI SKĄD BIORĘ NADZIEJĘ W ŚWIECIE ZMIERZAJĄCYM DO ZAGŁADY - 2017
Przyjemnie myśleć, że jeśli nawet wytniemy wszystkie lasy, zatrujemy wszystkie morza i wpuścimy tyle dwutlenku węgla do atmosfery, że planeta Ziemia przestanie być zdatna do życia dla ludzi, niebo wciąż będzie piękne.
Leia mais

L.Dowbor – Co To Za Gra? Nowe Podejscia do ekonomii, Ksiazka i Prasa – Le Monde Diplomatique, 2017(253p.)

L.Dowbor - Co To Za Gra? Nowe Podejscia do ekonomii, Ksiazka i Prasa - Le Monde Diplomatique, 2017(253p.)
Dziś już nie sposób negować rozmachu wyzwań, wobec których stoimy. Jednym z pośrednich rezultatów wprowadzania technologii informacji i komunikacji, w powiązaniu z badaniami na wszystkich poziomach, jest wyraźna widoczność rozmachu impasów. Nie chodzi o dyskursy akademickie ani o gadaninę polityczną. Chodzi o surowe i już dość wiarygodne dane o procesach, które dosięgają nas wszystkich. Czytanie w gazecie o nieszczęściach tego świata i wzdychanie na myśl o smutnych, ale odległych sprawach stopniowo zastępuje świadomość, że tu chodzi o nas samych, o nasze dzieci, że każdy z nas ponosi za to odpowiedzialność. Zobacz recenzję.
Leia mais

Ladislau Dowbor – POLITYKA – Rządzą nami zera – 12 czerwca 2017

Ladislau Dowbor - POLITYKA - Rządzą nami zera - 12 czerwca 2017
Prof. Ladislau Dowbor o tym, jak korporacje stworzyły superorganizm i stały się potężniejsze od mocarstw, i dlaczego z taką hydrą tak trudno walczyć. Teoretycznie wszystkim rządzi rynek, a jeśli jakiś rynek zawodzi, to wkracza demokratyczna polityka i władza dokonuje korekty poprzez regulacje. W praktyce rynek prawie nie działa, a polityka i gospodarka są kontrolowane przez grupkę globalnych właścicieli.
Leia mais

L. Dowbor – Brazylia: System Finansowy versus Rozwój Gospodarczy Kraju – 2016

Nierówności gwałtownie rosną. Oxfam ten fakt nagłaśnia i podaje dane liczbowe, Crédit Suisse ukazuje w czyich rękach kumuluje się bogactwo, Thomas Piketty tłumaczy działanie tego mechanizmu w krajach rozwiniętych. Skąd pochodzą te pieniądze? Niniejsze opracowanie próbuje odpowiedzieć na to pytanie poprzez prezentację brazylijskiego wariantu ogólnej finansjalizacji systemu. Duży wysiłek rządów Luli i Dilmy na rzecz promowania inkluzji, zwiększania miejsc pracy oraz przekazywania bezzwrotnych transferów pieniężnych dla biednych dał znakomite rezultaty. Jednak system finansowy, umożliwiający przepływ dochodu i koncentrację dobrobytu, zniwelował efekty tych programów i hamuje brazylijską gospodarkę – główną przyczyną są wysokie stopy procentowe nakładane na konsumentów, inwestorów oraz dług publiczny. Poniższa krótka analiza ukazuje działanie tego mechanizmu oraz prezentuje dane liczbowe wraz z odniesieniem do łatwo dostępnych źródeł.
Leia mais

Ladislau Dowbor – Reguły globalnej gry: olimpiada i nasz powszedni cyrk – 26/09/2016

globalgamecapaTrudno powstrzymać się od myśli, że żyjemy w wielkim cyrku. Kiedy siedzimy na kanapie po dniu ciężkiej pracy oraz wielu godzinach dojazdu do pracy i powrotu z pracy, surrealistyczne opery mydlane na ekranie telewizora przynoszą nam przegląd globalnej gry: tyle a tyle bomb spadło na Syrię, jeszcze więcej uchodźców na granicach, kłopoty z wielką finansjerą, najnowsze gole, które strzelił Lewandowski, dyskusja o tym, jak Rosja powinna brać udział w olimpiadzie w Brazylii lub czy w Rio de Janeiro wszystko się udało. Ach tak – i kto po Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Grecji lub Polsce grozi opuszczeniem UE w imię najwyższych ideałów narodowych. (Artykuł ukazał się w Culture Report, tom 8: EUNIC Yearbook 2016, A Global Game – Sport, Culture, Development and Foreign Policy. Oryginał po angielsku http://dowbor.org/2016/08/l-dowbor-the-rules-of-the-global-game-culture-report-eunic-2016-isbn978-3-95829-198-0.html/ )
Leia mais

Ladislau Dowbor: Przechwytywanie władzy przez system korporacyjny – 2016 – 11 str.

Ladislau Dowbor: Przechwytywanie władzy przez system korporacyjny - 2016 - 11 str.
Ekspansja lobbies, kupowanie polityków, najazd na władzę sądowniczą, kontrola systemu informacji społeczeństwa i manipulacja pracami naukowymi to niektóre spośród najważniejszych instrumentów przechwytywania władzy politycznej przez wielkie korporacje. Ogół tych instrumentów stwarza jednak w ostatniej instancji potężniejszy mechanizm, który wiąże je z sobą i nadaje im systemowy charakter: jest nim zawłaszczanie rezultatów działalności gospodarczej za pośrednictwem kontroli finansowej spoczywającej w bardzo nielicznych rękach. Dynamiki władzy politycznej, ekonomicznej i kulturalnej ulegają reorientacji, generując nową konfigurację, która staramy się tu zbadać. To z nią właśnie musi uporać się społeczeństwo poszukujące nowych sposobów zarządzania.
Leia mais

Janina Petelczyc i Marek Cichy – Brazylia, kraj przyszłości? -Warszawa, Ksążka i Prasa, 2016 – ISBN 978-83-65304-12-4, 377str.

Co się w Brazylii dzieje? Duży kraj i duże zmiany. Ogromnie pozytywne za czasów Luli i Dilmy – 36 milionów wyciągniętych z biedy – i radykalnie negatywne od czasu jak pod koniec 2014r. prawica nie uznała wyborów i zaczęła się walka o władzę, tworząc generalne zamieszanie i kończąc się parlamentarnym zamachem stanu. Tu kilkadziesiąt autorów opisuje tą ciężka walkę kraju na drodze zmniejszenia nierówności i otwarcia na nowy cykl postępu.
Leia mais

Ladislau Dowbor – Hannah Arendt: poza filmem – Le Monde Diplomatique Polska, Styczeń 2014 (patrz str. 44)

Przez lata gry wideo nie budziły zainteresowania zbyt wielu poważnych specjalistów od kultury współczesnej. Miały opinię dość wulgarnej i prymitywnej rozrywki, której oddaje się młodzież, dzieci i ci niezbyt wymagający dorośli, którzy raczej nie spędzają czasu w teatrze czy z książką. Fenomen rosnącej popularności gier na komputer czy konsolę domaga się jednak poważnego traktowania. Ich realizm skutecznie konkuruje z rzeczywistością uwodząc graczy możliwością znalezienia się w świecie, w którym ich działania nabierają wreszcie jakiegoś sensu. Ale gry to nie tylko ucieczka od rzeczywistości społecznej postrzeganej jako coraz bardziej nierealna i obca. To także i przede wszystkim globalny rynek, i sektor gospodarki działający wedle neoliberalnych przykazań wykorzystując podwykonawstwo, dumping podatkowy i delokalizacje. To wreszcie obiecujące narzędzie zarządzania publicznego... strony 26-33 strony 34-37 (L. Dowbor)
Leia mais

Stanisław Baranski – Bolsa Família: Brazylijski program walki z ubóstwem w doświadczeniu jego beneficjentów – Uniwersytet Warszawski – 03/2015, 19 str.

Udział w PBF (Programa Bolsa Família) ma stanowić dodatkowy bodziec do wysyłania dzieci z biednych rodzin do szkół i na badania lekarskie, dzięki czemu wzrasta kapitał ludzki — w tym zakresie program oferuje beneficjentom wędkę. Ten prosty brazylijski pomysł stwarza niewykorzystywane dotychczas w tej skali możliwości walki z ubóstwem i społecznym wykluczeniem. Bolsa Família nie tylko poprawia bieżącą sytuację finansową ubogich gospodarstw domowych w Brazylii, ale także ogranicza zakres „biedy przyszłości” przez narzucanie beneficjentom programu zobowiązań w zakresie edukacji, zdrowia i opieki społecznej. (L. Dowbor)
Leia mais

Wywiad – Ladislau Dowbor – Pociągnąć system w dół – 10/2013, 4 str.

Zaczynamy dziś rozumieć, że demokracja reprezentatywna nie wystarczy. Należy stawiać na uczestnictwo większej liczby ludzi w życiu politycznym. Mało tego, abyśmy naprawdę mieli wpływ na rzeczywistość, nie wystarczy również demokracja polityczna. Ekonomia musi być w większym stopniu kontrolowana przez ludzi. Póki nie wprowadzimy społecznej kontroli nad bankami, będą one robiły to, co chcą. (z Ladislau Dowborem rozmawiają Paweł Cywiński i Mateusz Luft) (L. Dowbor)
Leia mais

Ladislau Dowbor – Comparative development Poland Brazil – setembro – 2013 (trzy teksty 9 str., 51str. i 34 str.)

Poland and Brazil have much in common, but an interesting development is that they are two countries that best resisted the ups and downs of the 2008 financial crisis, based on a better balance between economic and social policies. In a visit to Poland in 2013, we decided with some friends to compare these recent policies to see what they had in common. In fact they do have, quite a lot. You will find below three papers. The first one, by L. Dowbor, in English, 9p., comparing the two experiences, seen from Brazil but reacting to the second paper, in Polish, produced by Arleg (51p.), which presents key characteristics of the recent Polish economic policy. The third paper, by L. Dowbor in Polish, was produced for the Brazilian government (34p.), suggesting a strategy for the decade.(L. Dowbor)
Leia mais

Ladislau Dowbor – Polityka – 1 września 2011 – 4 str.

Rozmowa Jacka Żakowskiego z Ladisaluem Dowborem została opublikowana w 35 numerze POLITYKI. Przedstawiamy rozszerzoną wersję tekstu. (L. Dowbor)
Leia mais

L. Dowbor – Hannah Arendt: Banalność zła, poza filmem – 2013, 4str.

Kolejny fanatyzm polityczny nie będzie nosił wąsików ani butów wojskowych i nie będzie wykrzykiwał Heil, jak czynią to idioci-skinheadzi. Chodził będzie w garniturze, nosił krawat i posługiwał się multimediami. Z pewnością będzie starał się zaprowadzić reżim totalitarny, ale będzie czynił to w imię demokracji, a nawet praw człowieka.(Hannah Arendt, film fabularny, reż. Margarethe von Trotta, 2012. Premiera w Polsce w styczniu 2014 r. - Tłum. Z. Kowalewski) (L. Dowbor)
Leia mais

Economic Democracy – Meeting Some Management Challenges: Changing Scenarios in Brazil – Problemy Ekorozwoju – july – 2013, 18 str.

Orthodoxy is failing, both in the traditional statism and the free-market approaches. Inequality is becoming a key issue world-wide, aggravated by environmental dramas and the financial chaos. The Brazilian approach can be seen as basically pragmatic. It is reducing inequality through simple measures, which are expanding internal consumption, and opening new opportunities for business and jobs. Financial support is not going to banks, but to productive sectors most hit by the international turmoil, and this is maintaining low unemployment. Environmental issues, particularly the destruction of the Amazon forest, are being faced through strong support for the greening initiatives, and social infrastructure in cities. However fragile in this international context, this down- to-earth approach brings lessons that can be useful to consult. (L. Dowbor)
Leia mais

Debata o PKB: nasze rachunki są błędne – maio – 2013, 7str.

Jak wszystkim wiadomo, PKB to produkt krajowy brutto. Dla zwykłego śmiertelnika, który nie prowadzi rachunków makroekonomicznych, wzrost PKB oznacza, że rosną szanse na tworzenie nowych miejsc pracy, natomiast jego spadek oznacza, że rośnie zagrożenie bezrobociem. Dla rządu rosnący PKB oznacza, że będzie można wygrać wybory, a spadający – że się je przegra. Dla dziennikarzy zarówno wzrost, jak i spadek PKB, to optymalna okazja, aby stworzyć wrażenie, że wiedzą, o co chodzi. Dla tych, których niepokoi niszczenie środowiska, PKB to powód do rozpaczy. Dla ekonomisty, który firmuje ten artykuł, to okazja do krytyki czegoś, co jest rachunkowością zniekształconą w sposób wołający o pomstę do nieba. (L.Dowbor)
Leia mais

Polskie samorządy chcą budżetu partycypacyjnego – 2013, 3str.

Polskie samorządy chcą budżetu partycypacyjnego! Dobra informacja, zamieszczona na  stronie internetowej http://www.frdl.org.pl/index.php/komentarz/items/ewa-pytasz-budzet-obywatelski-dajcie-nam-1.html  … Leia mais

Przełom – Zapis dialogu Ladislau Dowbora z Inês Castilho. (Brasil de Fato) – Listopad 2012, 11 str.

Przeobrażenia historyczne często wymagają wielkich przełomów. Trzeba było dwóch wojen światowych i widma Związku Radzieckiego, aby w Europie i w Ameryce Północnej powstało państwo opiekuńcze – dziś umierające. Czy trzeba będzie katastrofy klimatycznej i nowych wojen, aby gospodarka dobra wspólnego i dzielenia się stała się hegemoniczna? Czy może jednak będziemy w stanie wykoncypować bardziej humanitarne i łagodniejsze przełomy? Poniżej zapis dialogu Ladislau Dowbora z Inês Castilho. (L. Dowbor)
Leia mais

Charge na imprensa polonesa, de gente cansada de tanta crise – 2013

Charge na imprensa polonesa, de gente cansada de tanta crise - 2013
Charge na imprensa polonesa, de gente cansada de tanta crise. Em traducao livre: “Estou juntando dinheiro para uma bomba que mande tudo isto pelos ares de uma vez”. (L. Dowbor)… Leia mais© 2020 Ladislau Dowbor. Criação WowBrazil | Tema original Feelsen por Sérgio Vilar