“(South) American Dream: wzlot i upadek brazylijskiej wersji,, Nowego Ładu”
Menu
SHARE

“(South) American Dream: wzlot i upadek brazylijskiej wersji,, Nowego Ładu”

Artykuł analizuje wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych (organizacyjno-społecznych, gospodarczo-technicznych i polityczno-osobowościowych) na potencjalizację (2003-2016) i sukcesywną depotencjalizację roli Brazylii (2016-) w procesie budowy nowego międzynarodowego ładu.
Autor
Paweł Wiechetek
Tamanho
20 páginas
Originalmente publicado
Ameryka Łacińska, 4 (106) 2019
Data
29 de abril, 2020
ISSN
1506-8900

Dobry artykul o zmianach w Brazylii pisze Paweł  Wiechetek. “Niezaprzeczalnie Brazylia w okresie rządów PT stała się jednym wielkim „placem budowy” jego południowej odmiany. W „laboratorium” tym z rozmachem testowano różnorodne podejścia od makropolityki antycyklicznej, po polityki sektorowe, inicjatywy regionalne, lokalne i eksperymentalne projekty pilotażowe. Część z tych rozwiązań odniosła umiarkowany sukces, inne poniosły spektakularną porażkę.”

– Prof. Ladislau Dowbor

 

texto em polones 1

 

Streszczenie: Artykuł analizuje wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych (organizacyjno-społecznych, gospodarczo-technicznych i polityczno-osobowościowych) na potencjalizację (2003-2016) i sukcesywną depotencjalizację roli Brazylii (2016-) w procesie budowy nowego międzynarodowego ładu. W pierwszej części artykułu autor porusza kwestie związane z brazylijską narracją społeczną, innowacyjnymi politykami publicznymi, strategicznym przywództwem prezydenta Luli da Silvy i korzystną koniunkturą międzynarodową, które wspólnie
umożliwiły Brazylii odgrywanie roli „mentora” regionalnej i globalnej agendy rozwojowej. W drugiej części analizowany jest wpływ nagłego odwrócenia powyższych tendencji, na aktualnie obserwowaną depotencjalizację międzynarodowej roli Brazylii.

Słowa kluczowe: Brazylia, „Zero Głodu”, Partia Pracujących, Lula da Silva, Bolsonaro, polityka publiczna, współpraca rozwojowa, „Nowy Ład”, Globalne Południe, Agenda 2030.

Abstract: The article analyzes the impact of external and internal factors (organizational-social, economic-technical, political-personal) on the rise (2003-2016) and the successive decline of the role of Brazil (2016-) in the process of building of a new international order. In the first part of the article, the author discusses issues related to the Brazilian social narrative, innovative public policies, the strategic leadership of the President Lula da Silva, and a favorable international context, which together enabled Brazil to play the role of a “mentor” in the regional and global development agenda. In the second part, the impact of a sudden reversal of these positive trends is analyzed in order to explain the currently observed decline of Brazil’s international role.

Keywords: Brazil, “Zero Hunger”, Workers’ Party, Lula da Silva, Bolsonaro, public policy, development cooperation, “New Deal”, Global South, Agenda 2030.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Veja Também

Receba recomendações de leitura no seu email.
Nós não compartilhamos o seu email com ninguém. Você receberá em média um email por mês.
Artigos
Ladislau Dowbor
– 9 de abril, 2024
– 3p.
We must rationally learn how to cope with irrationality. Meanwhile, politicians have learned how to sail on our worst gut feelings. It works.
Entrevistas
Tutaméia
– 20 de março, 2024
– 64 min.
Nessa entrevista ao @tutameia conto sobre minha participação na resistência armada à ditadura militar no Brasil, relembro o sequestro do cônsul japonês em São Paulo, o exílio e meus trabalhos antes e depois do golpe de 1964.
Assine a newsletter e faça parte da nossa comunidade.
Nós não compartilhamos o seu email com ninguém. Você receberá em média um email por mês.