Janina Petelczyc i Marek Cichy – Brazylia, kraj przyszłości? -Warszawa, Ksążka i Prasa, 2016 – ISBN 978-83-65304-12-4, 377str.

Co się w Brazylii dzieje? Duży kraj i duże zmiany. Ogromnie pozytywne za czasów Luli i Dilmy – 36 milionów wyciągniętych z biedy – i radykalnie negatywne od czasu jak pod koniec 2014r. prawica nie uznała wyborów i zaczęła się walka o władzę, tworząc generalne zamieszanie i kończąc się parlamentarnym zamachem stanu. Tu kilkadziesiąt autorów opisuje tą ciężka walkę kraju na drodze zmniejszenia nierówności i otwarcia na nowy cykl postępu.