Download: North-South: Poland and Brazil seeking new strategies – 9str.

Alerg S. A. Agencja rozwoju Regionalnego – 51str.

Brazylia wskazuje nowe drogi: agenda na dziesięciolecie – Lipiec – 2010, 34p. – 34str.