Myśl, że można będzie wiecznie zwiększać konsumpcję na planecie, która ma ograniczone rozmiary, mogła przyjść do głowy tylko idiocie albo ekonomiście. Szukamy wzrostu zrównoważonego w trójkącie: władze państwowe, przedsiębiorcy i społeczeństwo obywatelskie. Poprawiamy oświatę, zdrowie, jakość życia.Wokół celu, aby każde dziecko miało co jeść, buty i miejsce w szkole,można zmobilizować wielu ludzi, organizacji, sił społecznych. (L.Dowbor)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (308:Permanent Redirect)