Wobecnym dziesięcioleciu Brazylia startuje z nowego szczebla. Z niezwykłym powodzeniem stawiła czoło największemu kryzysowi finansowemu od 1929 r. i obstawia kierunki zasadniczo wybrane zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, w ramach zrównoważonej wizji interesów gospodarczych, potrzeb społecznych i wymogów ekologicznych. Tradycyjna wizja gospodarcza, hołdująca uproszczeniom Konsensu Waszyngtońskiego, nagle stała się anachroniczna i nie odpowiada wyzwaniom nowoczesnego i złożonego społeczeństwa, które musi szukać nowych powiązań polityki gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Dokument systematyzuje całokształt wizji zebranych przez Radę Rozwoju Gospodarczego i Społecznego w ramach przygotowań do Agendy Brazylia na najbliższe dziesięciolecie.  (L. Dowbor)
Número de páginas:34

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (308:Permanent Redirect)