W artykule tym wychodzę od mechanizmów, które bezpośrednio wywołały kryzys, następnie analizuję rozkład mechanizmów i instytucji regulujących oraz kluczową rolę Stanów Zjednoczonych. Oceniając skutki, staram się określić, kto w ostatecznym rozrachunku zapłaci za bankructwo kasyna, analizując to, jak spekulacja finansowa przyczyniła się do koncentracji dochodu i jak odmiennie mechanizmy te działają w Brazylii. W części końcowej przedstawiam dwie grupy propozycji – te, które zmierzają do utrzymania systemu, ale ulepszenia jego regulacji, i te, które postrzegają kryzys jako szansę postawienia w szerszej perspektywie problemów racjonalnej alokacji zasobów, pozwalającej sprostać dramatom społecznym i ekologicznym: mowa jest o kryzysie w jego szerszym kontekście i o tym jego wymiarze, który stwarza szansę na trwały rozwój.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (308:Permanent Redirect)