po Polsku

Przełom – Zapis dialogu Ladislau Dowbora z Inês Castilho. (Brasil de Fato) – Listopad 2012, 11 str.

Przeobrażenia historyczne często wymagają wielkich przełomów. Trzeba było dwóch wojen światowych i widma Związku Radzieckiego, aby w Europie i w Ameryce Północnej powstało państwo opiekuńcze – dziś umierające. Czy trzeba będzie katastrofy klimatycznej i nowych wojen, aby gospodarka dobra wspólnego i dzielenia się stała się hegemoniczna? Czy może jednak będziemy w stanie wykoncypować bardziej humanitarne i łagodniejsze przełomy? Poniżej zapis dialogu Ladislau Dowbora z Inês Castilho. (L. Dowbor)
Leia mais

Charge na imprensa polonesa, de gente cansada de tanta crise – 2013

Charge na imprensa polonesa, de gente cansada de tanta crise. Em traducao livre: “Estou juntando dinheiro para uma bomba que mande tudo isto pelos ares de uma vez”. (L. Dowbor)… Leia mais

Sieć światowej władzy korporacyjnej – Le Monde Diplomatique, Edycja Polska, Lipiec 2012 – 7 str.

Zorganizowana kontrola sieci produkcyjnej generuje, rzecz jasna,wielką władzę - nie tylko ekonomiczną, ale również polityczną i kulturalną. Cechą charakterystyczną takiej władzy korporacyjnej jest to, że bardzo niewiele o niej wiadomo.Po raz pierwszy mamy obecnie konkretne informacje. Tłum. Zbigniew Marcin Kowalewski. (L.Dowbor)
Leia mais

Wywiad z Ladislauem Dowborem, 2 str., 2012

W momencie kryzysu żaden bank nie będzie inwestował, więc nie stworzy się dynamizm ekonomiczny. Przekazywaliśmy natomiast pieniądze bezpośrednio do tych sektorów ekonomicznych, które w czasie kryzysu znalazły się w trudnej sytuacji. Przede wszystkim wzmocniliśmy swoje społeczne inwestycje, których realizację rozpoczęliśmy jeszcze w 2003 roku. (L. Dowbor)
Leia mais

Agenda dla narodowej polityki wspierania rozwoju lokalnego – 2012, 61 str.

W tej niewielkiej publikacji pragniemy przedyskutować praktyczne formy uwolenia zdolności twórczych społeczności lokalnych. Nie wyciągamy ich z kapelusza. Przeprowadziliśmy seminaria z wieloma instytucjami zajmującymi się samorządem. Konsultowaliśmy się ze specjalistami, przeprowadziliśmy badania i wywiady z tysiącami osób. Słuchaliśmy szczególnie tych osób, które towarzyszą lub kierują inicjatywami związanymi z rozwojem lokalnym, liderami wspólnot lokalnych, organizacjami społecznymi, prefektami i ministrami. Cel tych wszystkich prac był zawsze ten sam: zidentyfikowanie przeszkód rozwoju lokalnego i poznanie nowych propozycji. Pozytywne nowiny z Brazylii. (L.Dowbor, 2012)
Leia mais

Piotr Pacewicz – Rozmowa z Ladislau Dowbor – Gazeta Wyborcza 11-12 sierpnia 2012, 4str.

Myśl, że można będzie wiecznie zwiększać konsumpcję na planecie, która ma ograniczone rozmiary, mogła przyjść do głowy tylko idiocie albo ekonomiście. Szukamy wzrostu zrównoważonego w trójkącie: władze państwowe, przedsiębiorcy i społeczeństwo obywatelskie. Poprawiamy oświatę, zdrowie, jakość życia.Wokół celu, aby każde dziecko miało co jeść, buty i miejsce w szkole,można zmobilizować… Leia mais

Forum Innowacji 2012

Ladislau Dowbor w Rzeszowie wyglosil referat na temat nowych podejsc do problemow rozwoju ekologicznego i spolecznego. Economic Forum, Poland, 2p. http://www.forum-ekonomiczne.pl/iii-forum-innowacji-2012/wyklad-prof-ladislaua-dowbora/… Leia mais

Technologie wiedzy: wyzwania edukacji – 2011, 28str.

Ponieważ edukacja nie jest dziedziną samą w sobie, lecz permanentnym procesem budowy pomostów między szkolnictwem a otaczającym nas światem, nasza wizja musi obejmować te przeobrażenia. Zmienia się nie tylko technika nauczania, przyswajając sobie nową technologię. Należy przemyśleć również samą koncepcję nauczania. (L.Dowbor)
Leia mais

Produktywność systemowa terytorium: istotne pojęcie – 2009, 5 str.

W każdej miejscowości konieczna jest inna niż obecnie rachunkowość. Potrzebne są wskaźniki jakości życia, które wskazują, że rzeczywiście osiąga się główny cel – to, aby ludziom lepiej się żyło. Potrzebne są wskaźniki trwałości rozwoju, które wskazują, czy obecne warunki życia osiągnięto na gruncie długofalowej ekspansji mocy produkcyjnych, czy też na gruncie trwonienia odziedziczonego kapitału naturalnego. Potrzebne jest pieniężne ujęcie ilościowe realnych kosztów procesów produkcyjnych. (L.Dowbor)
Leia mais

Wartość ekonomiczna czasu wolnego – 2010, 6str.

Myśląc o czasie wolnym jako kategorii społeczno-ekonomicznej wkraczamy w sferę nowoczesnej wizji, ponieważ koncentruje się ona na wyniku końcowym – jakości życia. Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to, że nadajemy wartość zarówno czasowi, który nie jest bezpośrednio zakontraktowany przez pracodawcę – i który przedsiębiorstwa uważają za bezpłatny, ponieważ nic ich nie kosztuje – jak i czasowi poświęconemu działalności społecznie użytecznej, ale nie objętej obiegiem pieniężnym – takiej jak opieka nad rodziną, upiększanie naszych ogrodów, zadrzewianie naszych chodników przez chętnych do takich robót sąsiadów itd., ponieważ przyjemność życia ma wartość. Dobry sen też ma wartość. To nasz czas. (L.Dowbor)
Leia mais

Brazylia wskazuje nowe drogi: agenda na dziesięciolecie – Lipiec – 2010, 34 str.

Wobecnym dziesięcioleciu Brazylia startuje z nowego szczebla. Z niezwykłym powodzeniem stawiła czoło największemu kryzysowi finansowemu od 1929 r. i obstawia kierunki zasadniczo wybrane zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, w ramach zrównoważonej wizji interesów gospodarczych, potrzeb społecznych i wymogów ekologicznych. Tradycyjna wizja gospodarcza, hołdująca uproszczeniom Konsensu Waszyngtońskiego, nagle stała się anachroniczna i… Leia mais

Od wlasnosci intelektualnej do zarzadzania wiedza – 2009, 29 str.

Centralna os tworzenia wartosci przenosi sie z tresci materialnej na tresc wiedzy wcielonej do procesów produkcyjnych. Prowadzi to do batalii ideologicznej i ekonomicznej wokól prawa dostepu do wiedzy. Swobodny i praktycznie bezplatny dostep do wiedzy i kultury, na który pozwalaja nowe technologie, jest blogoslawienstwem, a nie zagrozeniem. Stanowi podstawowy nosnik… Leia mais

Demokracja ekonomiczna – Instytut Wydawniczy Ksiazka i Prasa – Biblioteka Le Monde Diplomatique, Warszawa, 2009, 117 str.

Demokracja ekonomiczna moze wydawac sie dziwnym pojeciem. Nauczylismy sie cenic demokracje polityczna, zywotna dla naszej wolnosci. Gdy jednak gospodarka staje sie dominujaca we wszystkich sferach, nawet w samej polityce, trzeba przemyslec na nowo ogólna równowage procesów podejmowania decyzji, które dzis nazywa siegovernance. Gdy istotne decyzje o naszym zyciu, naszych wartosciach i naszej przyszlosci wymykaja sie sferze politycznej i sa podejmowane przez korporacyjnych olbrzymów, nad którymi nie mamy zadnej kontroli, nie wystarcza okresowe wybory przedstawicieli politycznych. ISBN 978-8-388353-13-0 (L.Dowbor)
Leia mais

Mikolaj Ratajczak – Recenzja: “Wyzwanie demokracji economicznej”- 2009, 5str.

Książkę Dowbora, Demokracja Ekonomicana, z pewnością zaliczyć można do pozycji naruszających tabu współczesnego konsensusu ekonomicznego – największej siły podtrzymującej globalny staus quo. Dla wielu tak radykalny punkt wyjścia wyda się być może niepotrzebną, populistyczną przesadą. Jednak nawet same suche fakty, podawane przez brazylijskiego ekonomistę, powinny zwrócić naszą uwagę na to,… Leia mais

Kryzys finansowy bez tajemnic – luty 2009, 26str.

W artykule tym wychodzę od mechanizmów, które bezpośrednio wywołały kryzys, następnie analizuję rozkład mechanizmów i instytucji regulujących oraz kluczową rolę Stanów Zjednoczonych. Oceniając skutki, staram się określić, kto w ostatecznym rozrachunku zapłaci za bankructwo kasyna, analizując to, jak spekulacja finansowa przyczyniła się do koncentracji dochodu i jak odmiennie mechanizmy te… Leia maisParceiros

© 2019 Ladislau Dowbor. Criação WowBrazil | Tema original Feelsen por Sérgio Vilar