Polskie samorządy chcą budżetu partycypacyjnego! Dobra informacja, zamieszczona na  stronie internetowej

http://www.frdl.org.pl/index.php/komentarz/items/ewa-pytasz-budzet-obywatelski-dajcie-nam-1.html

Download